• Belegradum Vinařství František Zapletal

    Belegradum

    Naším největším cílem je převtělit bohatý přírodní potenciál polohy, odrůdy a ročníku ve víně v optimálním množství do lahví. Nezaujatým pohledem zpět zjišťujeme, že se mu každým rokem stále o nějaký kousek přibližujeme.

Každý vinař je bytostně závislý na dvou partnerech, kteří jako prvopočátek mu umožňují vykonávat jeho činnost – a to na přírodě a rodině. Teprve když probíhá soulad těchto dvou faktorů, nastává harmonie, která má pozitivní účinek na práci vinaře a samozřejmě na jím vytvářený produkt. Neboť produkce a uvádění na trh dobrého vína je životním posláním, které může vyrůstat jako jedinečný prvek. Nejen odborné nadání a vnitřní osobní motivace, ale také duševní a tělesná pomoc rodiny je důležitá. Když tato činnost je podpořena jako nejlepší naplňující paprsek, přináší víno z rodinného Vinařství František Zapletal, malého jména ve velkém vinařském kraji Jižní Moravy, také svoji cestičku ke sblížení s vínem a regionem.

Při volbě ze spektra odrůd révy vinné bereme především ohled na harmonii s rozmanitými půdami našich viničních hor, důležitý předpoklad pro produkci odrůdově typického a charakterově plného vína. Od začátku naší činnosti jsme všechna naše vína dodávali zákazníkům převážně jako sudová, ale v posledních letech přecházíme kontinuálně vlivem marketingových prostředků k produkci a prodeji vína v lahvích. Prodáváme naše vína přímo konečnému spotřebiteli, zavedeným vinárnám a různé gastronomii. Pravidelně expedujeme víno sami i kvůli kontaktu se zákazníkem a péči o něj. Jsme rodinný podnik, přičemž na sezónní práce se spoléháme na osvědčené pomocné síly. Jsme tým, kde každý z nás je tak silný jako my všichni dohromady. Klademe důraz, aby naše vína byla vyrobena a zušlechtěna tradičními metodami ve spojení s moderními technologiemi, k přírodě šetrnými prostředky na cestě z vinice přes vinný sklep k zákazníkům.

O vína se pečlivě staráme v celé jejich šíři a skladovací kapacitě. To že u nás má přednost kvalita před kvantitou svědčí pohled mezi naše odrůdy s přihlédnutím na průměrný výnos našich vinic.

Rok vinaře

Celá produkce vína je založena na kvalitě a právě kvalita začíná na vinici.

Začátek je speciálním řezem révy, kdy budoucí výnos bude optimálně nízký. Kontrolovaná s prostředím harmonizující příprava vede přes nízkou produkci k následující kvalitě. Ve slunečných měsících budou keře přijímat a extrahovat aromata a extrakty. Hrozny, které zrají pod pečlivým dohledem na vinici pěstujeme tak, aby se jim dostalo všechno, co od nich očekáváme.

Všechny ručně sesbírané hrozny budou pod pečlivým dohledem podle odrůd vylisovány, a to pod optimálním tlakem tak, aby byla do sudů odvedena pouze čistá šťáva bez „rušivých" látek pocházejících ze stopek, stonků, zrnek a slupek. Hrozny a vinný mošt budou zpracovány tak, aby plný buket a aroma přešli do vznikajícího vína.

Ve sklepě bude proces výroby probíhat dle tradičních postupů. Vína budou za chladu pomalu překvášet a následně se čistit v tancích a sudech. Plnění přichází na řadu v době, kdy je zaručena jejich stabilita za účelem udržení jejich čerstvého a ovocného charakteru.

Kdo zná jižní Moravu, bude náš krásný domov rád navštěvovat a za námi se vracet. A také víno, typické pro tuto krajinu s jejím jemným klimatem a prosluněnými svahy. Plody naší práce, kde kvalita je jako měřítko.

Pravidelné a v rozumné míře konzumování vína má příznivé zdravotní účinky...

Kolem vína

Dle vinařského zákona je jediným kvalitativním faktorem nad ostatní vyzdviženým obsah cukru v moštu, který diferencuje kvalitu vína. 
Z našeho pohledu je pro kvalitu vína důležité:

kvalita polohy a půdy

roční klimatické podmínky a počasí

výnos hroznů z vinice

stáří dané vinice

čas vinobraní

doba zrání vína

  Vína s lehkým charakterem Vína s klasickým buketem Vinné špičky Vína mezinárodního formátu
Kvalita polohy a půdy Střední Vysoká Velmi vysoká Naše nejlepší
Výnos litrů na 1 ha 7000 5000 4000 3000
Stáří příslušné vinice Většinou mladé Pokud možno alespoň 15 let Od 20-ti let Mladé výsadby s novou odrůdou
Čas vinobraní specificky dle odrůdy Střední Středně-pozdní Pozdní Velmi pozdě – co to jde
Stáří ležení bílého vína 3-4 měsíce 6 měsíců 12 měsíců Nový barrique
Stáří ležení červeného vína 12 měsíců 18 měsíců 24 měsíců 1/2 nový barrique Nový barrique